YÖKAK tarafından 2019 yılı içerisinde 88 devlet üniversitesi arasında yapılan araştırmaya göre; akademik personel memnuniyeti Türkiye ortalaması yüzde 71.52 iken idari personel memnuniyeti ise yüzde 68.56’dır.

Üniversite Personelinin Memnuniyet Düzeyi Türkiye Ortalamasının Üzerinde

Üniversite akademik personel memnuniyet kategorisinde yüzde 74,8 memnuniyet oranı ile 33. sırada yer alırken idari personel memnuniyet kategorisinde ise yüzde 77 memnuniyet oranı ile 18. sırada bulunuyor.

Bu verilerle Kırşehir Ahi Evran üniversitesi hem akademik hem de idari personel memnuniyeti ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Gülümseyen Üniversite Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yaparak iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere görevlendirilen Yükseköğretim Kalite Kurulunun memnuniyet anket sonuçlarına göre üniversitemiz personelinin kurumunda mutlu ve huzurlu bir şekilde çalıştığı belirlendi.

YÖKAK tarafından belirlenen iç değerlendirme ölçütlerine istinaden her yıl üniversiteler tarafından kurum iç değerlendirme raporu hazırlanıyor. Belirlenen göstergeler üzerinden üniversiteler değerlendirilirken “Kuruma Ait Genel Bilgiler”, “Kalite Güvence Sistemi”, “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Toplumsal Katkı” olmak üzere veriler beş ayrı başlık altında sıralanıyor. Bu göstergeler içerisinde akademik ve idari personeline yönelik “Memnuniyet Anketi” yapan üniversitemizin anket sonuçlarına göre personellerinin taleplerini karşılayarak isteklerini ön planda tuttuğu ortaya çıktı.

Rektör Karakaya: “İnsan Odaklı Yönetim Anlayışı Bu Sonuçlara Yansıyor”

Anket sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, insan odaklı yönetim anlayışının bu sonuçlara da yansımasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Akademik ve idari personelin taleplerini göz önünde bulundurarak tüm çalışmalarını memnuniyet ve kalite esaslı yaptıklarını anlatan Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Eğer insanların kurumlarına aidiyetlerini artırmak istiyorsanız onların mutluluğunu ve isteklerini de göz önünde bulundurmak zorundasınız. Biz yönetim olarak elimizden geldiğinde bu istekleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ailesi olarak bu ailede yer alan her bireyin mutluluğu bize aynı zamanda başarı ve kaliteyi de getiriyor. Bizim örnek çalışmalarımız da bu mutlulukla ortaya çıkıyor. Kurumumuzda görev yapan akademik ve idari personelimizin çalışma ortamları ve imkanlarının iyileştirilmesi için sürekli birim yöneticilerimiz ile istişarelerde bulunuyoruz. Tüm personelimizle iletişimimizi en üst seviyede tutarak yönetimle yakın ilişkiler kurmalarına gayret ediyoruz. Bu gayretlerin anket sonuçlarına yansımasından dolayı çok mutluyuz. Biz bir aileyiz ve bu ailenin gülümsemesi bizim için çok önemli.”

.