Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından 3 Haziran 2021 tarihinde “Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Durumu ve Gelecek Vizyonu” isimli çevrim içi konferans verildi. Konferansa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selahattin Çınar ve Doç. Dr. Funda Atila, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya yaptı. Türkiye ve dünyadaki tohumların ülkelere dağılım oranlarını paylaşan Dekan Kazankaya, ülkemizin tohum alanındaki ithalat ve ihracat verilerini değerlendirdi. Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin de sunumunda Kırşehir yöresinde kullanılan tohumlar ve çiftçilere verilen tohum destekleri hususunda bilgilendirme yaptı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise konuşmasında üniversitemizin tarım alanından birçok konuda öncü olduğunun altını çizerek dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin her geçen gün daha da önem kazandığını belirtti. Genetik çeşitliliğin korunmasının bitkisel üretimin sürdürülebilirliği bakımından son derece önemli olduğunu hatırlatan Rektör Karakaya, ülkemizde daha kaliteli ürünler yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Tohum teknolojisi ile Dünya’da ve Türkiye’de Tohumculuk Sektörü konularında sunum yapan Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Selahattin Çınar ve Doç. Dr. Funda Atila, tarımın bitkisel ve hayvansal üretimi içeren, temel ihtiyaçları karşılayan stratejik bir sektör olduğunu ifade ettiler.

Konferansta Türkiye’de tohumculuğun Ar-Ge durumu da konuşuldu. Özel sektörde Ar-Ge kuruluşlarının sayısının 246 olurken kamuda ise TAGEM’e bağlı 30 tarımsal araştırma enstitüsünde 42 Ziraat Fakültesinin ilgili Bölümlerinde çeşit ıslahında Ar-Ge faaliyeti yürütüldüğü bildirildi. Dünya tohumculuk ticaretinde Türkiye’nin 11. sırada (%2) yer aldığının belirtildiği konferansta, Türkiye’de tohumculuk dış ticaretinde son 3 yılda ihracatın ithalatı geçtiği belirtildi. Türkiye tohumculuk sektörünün son 15 yılda tohumluk üretimini 4 kat,  ihracatını 6 kat artırdığı bildirilirken aynı dönemde ithalatın ise 2 kat arttığı bilgisi paylaşıldı. Sunumda Türkiye’nin ihraç ettiği tohumların başında mısır, ayçiçeği, buğday, ithal ettiği tohumların başında ise sebze grubu, patates ve mısırın yer aldığı belirtildi.

Konferansın sonuç ve öneriler bölümünde son 15 yılda belirli bir ivme kazanan Türk tohumculuğunun bitki ıslah programlarının yerli genetik kaynaklardan oluşması, özel sektör firmalarının sayılarının azaltılıp sermaye yapılarının iyileştirilmesi konusunda uzman kişilerin nitelik ve nicelik olarak artmasının gerekli olduğu anlatıldı. Üniversite-kamu araştırma enstitüleri-özel sektör işbirliği ile sektöre verilen desteklerin artarak devam etmesi durumunda ise pazar payı yüksek yerli çeşitlerin artışı ile Türk tohumculuğunun dünya tohumculuk ticaretinde çok daha iyi yerlere gelebilecek bilgi, tecrübe ve donanıma sahip olunduğu vurgulandı.

.

.