Yürüttüğü projeler ve çalışmalarla ilinin ve bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, projelerin paylaşılması ve bölgede aktif bir şekilde faaliyet göstermesi adına özel ve kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence ve ekibi Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ziyaret etti. 12 Ağustos 2020 tarihinde rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette her iki kurumun projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Makam ziyaretinin ardından Üniversitemiz Senato Salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ‘Tarım ve Jeotermal’ alanında pilot üniversite seçilen üniversitemiz, ‘Termal Seralarda Kümelenme’ projesindeki faaliyetlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ve ekibiyle paylaştı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Türkşeker’in faaliyetleri hakkında genel bilgiler vererek merkezlerinin Ankara’da olduğunu ve Türkşeker’in; Tarım, İmalat-Gıda, İmalat-Kimya, İmalat-Elektriksiz Makina, İmalat-Meslek Bilim Ölçü Kontrol Optik Donanım sektörlerinde de faaliyet gösterdiğine dikkat çekti.

Üniversitemiz Termal Seralarda Kümelenme Projesinin yürütücülüğünü üstlenen Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Başak da, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ekibine “Termal Seralarda Kümelenme” projemiz hakkında bilgiler verdi. Başak, Ar-Ge Serasının asıl amacının yüksek teknoloji kullanarak üretimde kalite ve verimliliği artırmak olduğunu söyleyerek projenin ikinci aşamasında kurulacak PE çiftçi seralarında çekirdek aile işletmeciliğinin Kırşehir koşullarında uygulanabilirliğinin uygulamalı olarak gösterileceğini, bu sayede projemizin bir kuluçka merkezi ve çarpan etkisi göstererek bölgede aile işletmeciliği modeli ile seracılığın yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile beraberindeki heyet Ar-Ge Sera alanında incelemelerde bulundu.

Rektör Karakaya: “Ar-Ge Merkezi Olmak Öncelikli Hedefimiz“

Ar-Ge Sera gezisi sonrası bir değerlendirme yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Termal Seralarda Kümelenme Projesinde amacın Kırşehir’de jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, çekirdek bir ailenin işletebileceği örnek bir sera modeli kurarak ilimizde kırsaldan kente göçü önleyecek alternatif bir faaliyet alanını oluşturmak, bölgede seracılıkla ilgili danışmanlık ve tarıma dayalı organize seracılık bölgesinin kurulması çalışmalarına önderlik etmek olduğunu söyledi. Seranın temel kuruluş nedeninin ticari faaliyetten çok Ar-Ge çalışmalarına yön vermek olduğunu belirten Rektör Karakaya, öncelikli hedeflerinin yeni üretim teknikleri ve metotlarıyla dünya piyasasına giren ürünler yetiştirmede özel sektöre ufuk açmak ve Ar-Ge Merkezi haline gelmek olduğunu kaydetti.

Seradaki incelemelerin ardından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ‘Termal Seralarda Kümelenme’ projesi hakkında verdiği bilgilerden ve karşılıklı fikir alışverişinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve ekibine teşekkür etti.