Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından 2016 yılında 41 üniversite arasından seçilen ilk beş pilot üniversiteden biri olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, tarım ve jeotermal alanında ürettiği projelerini hızla hayata geçirdi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya pilot projelerde yapılan çalışmaları ve gelinen aşamaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında anlattı. 13 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen toplantıda Rektör Karakaya’ya pilot proje koordinatörleri ve proje yürütücüleri de eşlik etti.